Bác sĩ Phan Văn Thiết

Bác sĩ Phan Văn Thiết

Bác sĩ Ngoại – Chấn thương

Bác sĩ Đậu Đức Việt

Bác sĩ Đậu Đức Việt

Bác sĩ Tai – Mũi – Họng

Bs Trần Minh Sơn

Bs Trần Minh Sơn

Bác sĩ Tai – Mũi – Họng

Bs Phan Thị Sương

Bs Phan Thị Sương

Bác sĩ Y học cổ truyền – PHCN

Bs Phạm Văn Hà

Bs Phạm Văn Hà

Bác sĩ Y học cổ truyền – PHCN

BsTrần Ngọc Lưu

BsTrần Ngọc Lưu

Bác sĩ ưu tú – CK.II Nhi

Bs Nguyễn Thị Hảo

Bs Nguyễn Thị Hảo

Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Hoàng

Bác sĩ CK.I Nội – Nhi

Bs Trần Công Nghĩa

Bs Trần Công Nghĩa

Bác sĩ X-Quang

Bs Nguyễn Văn Nhật

Bs Nguyễn Văn Nhật

Bác sĩ CK.I Ngoại – Sản